(+995 32) 2 422 333
სამუშაო გრაფიკი: ორშ.-პარ. 10:00-19:00, შბ.- 10:00-17:00
კალათა
პროდუქტი: 0
ჯამი: 0 ლ.
ფასი
პარამეტრი
ბრენდი
ტიპი
მართვის ტიპი
სიმძლავრე
რეკომენდირებული ფართობი
წყლის მოცულობა
ფუნქციები
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი
გარანტია
სტატუსი

ჰაერის დამატენიანებელი

შენობაში, ჰაერის არასათანადო ტენიანობა მავნებელია ჯამრთელობისთვის და აძნელებს სუნთქვას. ჰაერის გაშრობას, ზაფხულში იწვევს სიცხე, ხოლო ზამთარში ამის გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს, სხვადასხვა ტიპის გამათბობელი, რომელიც ამცირებს ტენიანობას. ჰაერის დამატენიანებლები უზრუნველყოფენ შესაბამის ტენიანობის შენარჩუნებას შენობაში. ჰაერის დატენიანება ამცირებს სუნთქვის გართულების პრობლემებს. ინტერნეტ მაღაზია Deasl.ge - ოთახის დამატენიანებელი საუკეთესო ფასად და ონლაინ, საბანკო და შიდა განვადებით. თუ ჩვენთან შეკვეთას გააფორმებთ სამუშაო დღის 12 საათამდე ჩვენი კურიერი ნივთს უფასოდ მოგიტანთ, იმავე დღეს, თბილისის მაშტაბით, ხოლო საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში მიწოდება ხდება - მეორე სამუშაო დღეს. ისარგებლეთ აქციათა მავალფეროვნებით და დაბალი ფასებით ჰაერის დამატენიანებლებზე.

ShenobaShi haeris ara saTanado tenianoba mavnebelia jamrTelobisTvis da adZnelebs sunTqvas. haeris gaShrobas, zafxulShi iwvevs sicxe, xolo zamtarShi gamomwvevi mizezi SheidZleba iyos sxvadasxva tipis gamaTbobeli, romelic amcirebs tenianobas. haeris damatenianeblebi uzrunvelyofen Shesabamis tenianobis ShenarChunebas ShenobaShi. haeris datenianeba amcirebs sunTqvic garTulebis problemebs. internet magazia Deasl.ge - oTaxis damatenianebeli saukeTeso fasad da onlain sabanko da Shida ganvadebiT. Tu ChvenTan ShekveTas gaaformebT samuShao dgis 12 saaTamde Chveni kurieri nivTs ufasod mogitanT, imave dges, Tbilisis maShtabiT, xolo saqarTvelos nebismier regionShi miwodeba xdeba - meore samuShao dges. isargebleT aqciaTa mavalferovnebiT da dabali fasebiT haeris damatenianeblebze.

ვრცლად