(+995 32) 2 422 333
სამუშაო გრაფიკი: ორშ.-პარ. 10:00-19:00, შბ.- 10:00-17:00
კალათა
პროდუქტი: 0
ჯამი: 0 ლ.

ფასი
პარამეტრი
ბრენდი
ტიპი
ბეჭდვის ტექნოლოგია
ბეჭდვის ტიპი
ფერთა სისტემა
ყოველთვიური შესაძლო დატვირთვა
ფაქსი
ქაღალდის ფორმატის მხარდაჭერა
ინტერფეისი
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი
გარანტია
სტატუსი

პრინტერი

ყველაზე პოპულარული

პრინტერი საჭირო მოწყობილობაა არა მხოლოდ ოფისისთვის, არამედ სახლისათვისაც. არსებობს მრავალფუნქციური პრინტერები, რომლებიც თავის თავში აერთიანებ: პრინტერს, ფაქს, სკანერს და ქსეროქსს. ის შესაძლებელია იყოს სხვადასხვა ტიპის : ლაზეული, ჭავლური, ფერადი, შავ-თეთრი, თერმული, შუქდიოდური, პერსონალური, პროფესიონალური და ფოტო პრინტერი. მათ შორის დიდი განსხვავებაა ფუნქციებსა და ფასებში, შესაბამისად სანამ გადაწყვეტთ კონკრეტული მოდელის შეძენას კარგად უნდა დაფიქრდეთ რისთვის გჭირდებათ ეს მოწყობილობა და შეარჩიოთ შესაბამისი ფუნქციების მიხედვით. შემოდით საიტზე Deals.ge და შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი, BROTHER, CANON, EPSON, HP, PANTUM და სხვა ბრენდის მოდელები. ინტერნეტ მაღაზია Deals.ge გთავაზობთ საუკეთესო ფასებს და აქციებს, უფასო ადგილზე მიტანს სერვისს და მიწოდებას მთელი საქართველოს მაშტაბით. ჩვენთან პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია, როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით და გადმორიცხვით, ასევე საბანკო და შიდა განვადებით.

printeri sachiro mowyobilobaa ara mxolod ofisisTvis, aramed saxlisaTvisac. arsebobs mravalfunqciuri printerebi, romlebic Tavis TavShi aerTianeb: printers, faqs, skaners da qseroqss. is ShesadZlebelia iyos sxvadasxva tipis : lazeuli, chavluri, feradi, Shav-TeTri, Termuli, Shuqdioduri, personaluri, profesionaluri da foto printeri. maT Shoris didi gansxvavebaa funqciebsa da fasebShi, Shesabamisad sanam gadawyvetT konkretuli modelis ShedZenas kargad unda dafiqrdeT risTvis gWirdebaT es mowyobiloba da ShearChioT Shesabamisi funqciebis mixedviT. ShemodiT saitze Deals.ge da ShearChieT TqvenTvis sasurveli, BROTHER, CANON, EPSON, HP, PANTUM da sxva brendis modelebi. internet magazia Deals.ge gTavazobT saukeTeso fasebs da aqciebs, ufaso adgilze mitans serviss da miwodebas mTeli saqarTvelos maShtabiT. ChvenTan produqciis ShedZena ShesadZlebelia, rogorc nagdi angariShsworebiT da gadmoricxviT, aseve sabanko da Shida ganvadebiT.

ვრცლად