(+995 32) 2 422 333
სამუშაო გრაფიკი: ორშ.-პარ. 10:00-19:00, შბ.- 10:00-17:00
კალათა
პროდუქტი: 0
ჯამი: 0 ლ.

ფასი
პარამეტრი
ბრენდი
ეკრანის დიაგონალი
მატრიცის ტიპი
ეკრანის გაფართოება
პროცესორი
პროცესორის ბირთვების რაოდენობა
ოპერატიული მეხსიერება
შიდა მეხსიერება
ძირითადი კამერა
ფრონტალური კამერა
კავშირი
ოპერაციული სისტემა
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი
გარანტია
სტატუსი

ტაბლეტი

როგორ შევარჩიოთ ტაბლეტი :

  1. ზომა - ყველაზე ფართოთ გავრცელებულია 7 ინჩიანი და 10 დიუმიანი პლანშეტები. ზომის არჩევაში მთავარია, თქვენ კონკრეტულად რისთვის გნებავთ მისი გამოყენება და რომელი ზომა უფრო კომფორტული იქნება თქვენთვის.

  2. პროცესორი - პროცესორი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია. პროცესორი შეიძლება იყოს ერთ, ორ ან ოთხბირთვიანი ( ახალი თაობის ზოგიერთი პროცესორის ბირთვების რაოდენობა 8 ბირთს აღწევს ). იმისათვის რომ ქონდეთ ძლიერი ტაბლეტი სასურველია ის იყოს ოთხბირთვიანი და დიდ სიხშირეზე მომუშავე პროცესორით.

  3. ეკრანი - ეკრანის ტიპები: TFT , IPS LCD, Super Amoled დისპლეი და სხვა. IPS LCD, Super Amoled გამოირჩევა უფრო დახვეწილი ფერებით და საიმედო ხარისხით.

  4. ოპერატიული მეხსიერება- მეტი ოპერატიული მეხსიერება აღნიშნავს უფრო სტაბილურ მუშაობას და ერთდროულად უფრო მეტი საქმის გაკეთებას. თუმცა შესაძლებელია თქვენთვის სრულიად საკმარისი იყოს 2GB, 1GB ან 512MB RAM.

  5. ბრენდი - ტაბლეტები Samsung, Lenovo, Intex, Acer, Asus, Huawei და სხვა ბრენდები წარმოდგენილია ჩვენთან, ინტერნეტ მაღაზია Deals.ge -ში. ბრენდის შერჩევა დამოკიდებულია მომხმარებლის გემოვნებაზე.

ჩვენთან შესაძლებელია ნებისმიერი სახის პლანშეტების შეძენა ონლაინ საბანკო და შიდა განვადებით, მოქმედებს უფასო მიწოდება თბილისში. საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში გვაქვს სწრაფი და მოხერხებული მიწოდების სერვისი. შეიძინეთ ონლაინ მაღაზია Deals.ge -ში საუკეთესო პლანშეტები ყველაზე დაბალ ფასად და მრავალფეროვანი აქციებით.

rogor ShevarChioT tableti :

  1. zoma - yvelaze farToT gavrcelebulia 7 inChiani da 10 diumiani planshetebi. zomis arChevaShi mTavaria, Tqven konkretulad risTvis gnebavT misi gamoyeneba da romeli zoma ufro komfortuli iqneba TqvenTvis.

  2. procesori - procesori erT-erTi yvelaze mniShvnelovani nawilia. procesori SheidZleba iyos erT, or an oTxbirTviani ( axali Taobis zogierTi procesorir birTvebis raodenoba 8 birTs agwevs ). imisaTvis rom qondeT dZlieri tableti sasurvelia is iyos oTxbirTviani da did sixShireze momuShave procesoriT.

  3. ekrani - ekranis tipebi: TFT , IPS LCD, Super Amoled displei da sxva. IPS LCD, Super Amoled gamoirCheva ufro daxvewili ferebiT da saimedo xarisxiT.

  4. operatiuli mexsiereba- meti operatiuli mexsiereba agniShnavs ufro stabilur muShaobas da erTdroulad ufro meti saqmis gakeTebas. Tumca ShesadZlebelia TqvenTvis sruliad sakmarisi iyos 2GB, 1GB an 512MB RAM.

  5. brendi - tabletebi Samsung, Lenovo, Intex, Acer, Asus, Huawei da sxva brendebis warmodgenilia ChvenTan, internet magazia Deals.ge -Shi. brendis SherCheva damokidebulia momxmareblis gemovnebaze.

ChvenTan ShesadZlebelia nebismieri saxis planShetebis ShedZena onlain sabanko da Shida ganvadebiT, moqmedebs ufaso miwodeba TbilisShi. saqarTvelos nebismier kuTxeShi gvaqvs swrafi da moxerxebuli miwodebis servisi. SheidZineT onlain magazia Deals.ge -Shi saukeTeso planShetebi yvelaze dabal fasad da mravalferovani aqciebiT.

 

ვრცლად