(+995 32) 2 422 333
სამუშაო გრაფიკი: ორშ.-პარ. 10:00-19:00, შბ.- 10:00-17:00
კალათა
პროდუქტი: 0
ჯამი: 0 ლ.

ფასი
პარამეტრი
ბრენდი
რეკომენდირებული ფართობი
სიმძლავრე
სექციების რაოდენობა
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი
გარანტია
სტატუსი

ზეთის გამათბობელი

ზეთის გამათბობლები ელექტრო გამათბობლის ერთ-ერთი ტიპია. ზეთის რადიატორები სხვა დენის გამათბობლებთან შედარებით დიდხანს ინარჩუნებენ სითბოს. ისინი შეიძლება იყოს სექციების სხვადასხვა რაოდენობით: 7, 9, 11, 13 და მეტ სექციანი, ასევე შესაძლებელია ჰქონდეს ვენტილატორი სითბოს შენობაში უფრო სწრაფი განაწილებისათვის. ზოგიერთი ზეთის გამათბობელი შესაძლებელია აღჭურვილი იყოს დამატებითი ფუნქციებით : ავტომატური გათიშვა გადაბრუნებისას, ჰაერის დამატენიანებელი, ტანსაცმლის საკიდი, გადახურებისგან დაცვა, ინდიკატორი, ტაიმერი, დისპლეი და სხვა. მისი არჩევისას მთავარია ზუსტად შევარჩიოთ ფართის მიხედვით შესაბამისი სიმძლავრე, რადიატორები არის 15 კვადრატულ მეტრზე ნაკლებ და 20-25 მ² ან მეტ ფართზე გათვლილი, 1000 ვატამდე სიმძლავრით ან 2500W -ზე მეტი სიმძლავრით. ონლაინ სივრცეში ზეთის გამათბობლების ყველაზე ფართო არჩევანია ინტერნეტ მაღაზია Deals.ge -ში. ჩვენთან მუდმივად განახლებადი აქციები და დაბალი ფასებია. საიტი Deals.ge გთავაზობთ ონლაინ შენაძენის გაკეთებას საბანკო და შიდა განვადებით, უფასო მიწოდებით მთელი თბილისის მაშტაბით და მიწოდების მოქნილი სერვისით მთელ საქართველოში. ისარგებლეთ კომფორტული სერვისით და შეიძინეთ ონლაინ სახლიდან გაუსვლელად ზეთის გამათბობელი ოფიციალური გარანტიით.

zeTis gamaTboblebi eleqtro gamaTboblis erT-erTi tipia. zeTis radiatorebi sxva denis gamaTboblebTan ShedarebiT didxans inarChuneben siTbos. isini SheidZleba iyos seqciebis sxvadasxva raodenobiT: 7, 9, 11, 13 da met seqciani, aseve ShesadZlebelia hqondes ventilatori siTbos SenobaShi ufro swrafi ganawilebisaTvis. zogierTi zeTis gamaTbobeli ShesadZlebelia agjurvili iyos damatebiTi funqciebiT : avtomaturi gaTiShva gadabrunebisas, haeris damatenianebeli, tansacmlis sakidi, gadaxurebisgan dacva, indikatori, taimeri, displei da sxva. misi arCevisas mTavaria zustad SevarCioT farTis mixedviT Shesabamisi simdZlavre, radiatorebi aris 15 kvadratulmetrze nakleb da 20-25 m² an met farTze gaTvlili 1000 vatamde simdZlavriT an 2500W -ze meti simdZlavriT. onlain sivrceShi zeTis gamaTboblebis yvelaze farTo arChevania internet magazia Deals.ge -Shi. ChvenTan mudmivad ganaxlebadi aqciebi da dabali fasebia. saiti Deals.ge gTavazobT onlain ShenadZenis gakeTebas sabanko da Sida ganvadebiT, ufaso miwodebiT mTeli Tbilisis maShtabiT da miwodebis moqnili servisiT mTel saqarTveloSi. isargebleT komfortuli servisiT da SheiZineT onlain saxlidan gausvlelad zeTis gamaTbobeli oficialuri garantiiT.

ვრცლად